Christene ongelukkig oor oop Absa op Sondae

 

Christene wat nog kliënte van Volkskas was, is erg ongelukkig oor die besluit van Volkskas se opvolger, Absa, om sy deure nou op Sondag oop te gooi vir besigheid.

‘n Kort boodskap is gedurende die naweek aan sommige Absa kliënte gestuur dat daar voortaan takke in die land is wat op Sondae vanaf 10:00 tot 13:00 oop gaan wees vir besigheid.

Tydens ‘n gesprek met ‘n bestuurder van so ‘n tak het die bestuurder dit bevestig maar dit genoem dat dit ‘n toets is wat gedoen word om te bepaal hoe suksesvol dit sal wees. Dit is aan die bestuurder uitgewys dat dit strydig is met die Woord van God en hulle is versoek om dit te staak, waarop die bestuurder uitgewys het dat dit in opdrag van Absa hoofkantoor gedoen word.

Sommige lede van die regime maak daarop aanspraak dat hulle Christene is maar hierdie soort optrede word nie bevraagteken nie.

‘n Vraag wat ontevrede Christene nou vra is wat Christene daaromtrent gaan doen en dit maar net aanvaar word, “want ek is mos nie skuldig daaraan nie”.

‘n Verdere vraag wat opduik is wat die kerke daaraan gaan doen en of hulle dit ook maar gaan aanvaar as een van die dinge waaraan niks gedoen kan word nie.