Calvinistiese Alliansie Nuusbrief nou beskikbaar

Die jongste uitgawe van die maandelikse Calvinistiese Alliansie Nuusbrief is weer beskikbaar vir belangstellendes.

In die jongste uitgawe word gevra hoe behoort ons lewens te lyk, wanneer ander na ons kyk?

Juis wanneer die res van die land begaan raak oor “mensregte” staan die CA Nuusbrief stil by onder andere ´n Bybelse oorweging daarvan.

Daar word ook aandag gee aan die vraag “Wat is praktiese Calvinisme”.  Die Calvinis wil konsekwent lewe volgens God se geopenbaarde wil, soos weergegee in Sy Woord.

Verder word daar gekyk na sekere tradisies in gereformeerde kring.  Ofskoon daar in besonder met tradisies gebreek is tydens die Hervorming, moet besef word dat die fout in die voorrang van tradisie gelê het.

Die nuusbrief delf ook ‘n bietjie in van ons eie tradisies, om ons eie begrip te verfris, maar ook ons jonger geslag se insig hieromtrent te help rig.

Daar is besonderhede van Hervormingsfees 500, en ook van die reisende uitstalling wat iets besonders is.

Laastens word daar gefokus op gebed.  Daar moet by elke geleentheid gebid word,  mits daar opreg en vir die regte rede en tot die enigste ware God gebid word, soos God openbaar in Sy Woord.

Die volledige nuusbrief kan by die sekretaris bekom word by [email protected]