Baske se vryheidstryd gaan voort

Die Baskiese weerstandsbeweging, ETA,  het onlangs hulle versteekte wapens en ammunisie oorhandig aan die Franse polisie en gesê die gewapende stryd word laat vaar, maar die vryheidstryd gaan voort.

Die Baskiese volk streef daarna om in ’n onafhanklike staat as ’n vrye volk oor hulleself te regeer, en het ’n week gelde hulle wapentuig oorhandig na meer as 40 jaar van gewapende stryd.

In die Baskiese nuusblad, Gara, is ’n berig geplaas van ETA wat daarop wys dat hulle met die Spaanse en Franse owerhede wil gesprek voer om die vryheidstrewe van die Baske te beklemtoon.

Die beweging neem ook nuwe besluite wat deur al sy lede gesteun moet word om ander weë te vind om hulle vryheid te bekom.

Die Baskiese volk het die afgelope naweek weer “Tuisland dag” gevier waartydens die ETA beweging sterk gefigureer het.

Die Franse en Spaanse regerings is egter nie bereid om oorweging te gee aan die eise van die Baskiese vryheidstryders nie, en verwag eerder van die Baske om verskoning aan te bied vir hulle optrede oor vier dekades.

Die meerderheid van die sowat 600 000 Baske eis egter ’n referendum om eens en vir altyd die eise vir onafhanklikheid op te klaar.

Foto – Baskiese vlag