ANC word ‘n “Bantustan-party”

Die ANC is toenemend besig om homself in ‘n bantustan party te omvorm, omdat hy steun in die stede verloor.

Dit is die mening van die politieke ontleder, prof. Andre Duvenhage, wat opgetree het by TLU SA se volhoubaarheidseminaar.

Prov. Duvenhage sê as iemand in die moeilikheid is, is hy op sy gevaarlikste. “Dis waar Zuma nou is.  Hoe groter die regering se politieke uitdagings, hoe meer populisties/rassisties is die beleidsrigtings.”

Alhoewel hy nie heeltemal glo dat dieselfde vir Suid-Afrika voorlê nie, sê hy dat die huidige wetgewing rooi ligte aanskakel, soos die rooi ligte van ‘n 1999 in Zimbabwe.

Die land is die tweede fase van revolusies, naamlik die ekonomiese transformasie, wat waarskynlik gevaarliker is as die politieke revolusie.  Die doel is om die samelewing dieselfde te maak, naamlik deur die “haves en have nots” gelyk te maak, wat ‘n sosialistiese bestel is.

Prof. Duvenhage sê die huidige sosiale en ekonomiese transformasie is rasgedrewe.  Wetgewing word al hoe meer radikaal, soos die landbou grondbesit reguleringswetsontwerp. “Dit neig na ‘n sentralistiese en burokratiese stelsel, wat neig na korrupsie.”

Die groot probleem wat egter deur prof. Duvenhage uitgewys is, is die twee stelsels met hulle eie waardes.  Aan die een kant is die stelsel wat westers-koloniaal ontwikkel is. Dit staan teenoor die tradisionele stelsel van voor kolonialisme. Daar is konstante interaksie van die stelsels in ‘n moeilike balans.  “Die ouer akademici kyk na die westerse stelsel, en sê daarom Zuma moet val as gevolg van alles teen hom.

“Daardie stelsel is nie meer die dominante stelsel nie en daar word geskuif na ‘n tradisioneel patrimoniale stelsel. As Zuma in die moeilikheid is, gaan hy na die tradisionele stelsel, en trek hy hom terug in Natal.”

Foto: Mnr. Fanie Brink, prof. Andre Duvenhage, mnre. Louis Meintjes en Bennie van Zyl, en genl. Chris van Zyl neem deel aan ‘n paneelbespreking by TLU SA se Volhoubaarheidseminaar