Wilders word grootste opposisieparty

Die Nederlandse nasionalistiese Party vir Vryheid het sy groeiende steun voortgesit en is in die afgelope verkiesing bevestig met die vyf nuwe setels wat hy verower het. Hy het sy posisie verbeter van die derde grootste party tot die tweede grootste party in Nederland.

Alhoewel die liberale en linkse media probeer aandui dat nasionalisme in Europa gestuit is omdat Geert Wilders minder setels bygekry het, as premier Rutte, word die werklike toedrag van sake verswyg. Rutte se VVD het trouens ‘n hele aantal setels verloor, terwyl sy voormalige koalisievennoot, die PvdA, feitlik vernietig is.

Met 26 politieke partye, waarvan 25 te velde getrek het teen Geert Wilders se party, en ’n media wat alles moontlik gedoen het om nasionalisme te stuit, het die Party vir Vryheid sy parlementêre verteenwoordiging met vyf setels verhoog, wat daarop dui dat nasionalisme steeds groei in Europa.

Wilders glo nog altyd dat hy ’n bydrae kan lewer tot die land deur deel te neem aan die koalisieregering, maar dit is te betwyfel of premier Mark Rutte hom sal nader as koalisievennoot.

Wilders het aan die pers gesê die party het steeds ’n belangrike rol en hy het die afgelope tyd waargeneem dat verskeie ander partye dele van die Party vir Vryheid se beleidstandpunte aangeneem het as hulle eie.

Hy sê dit is opvallend dat premier Rutte sê hy het slegte populisme gestuit, wat die indruk laat dat Rutte ook glo aan goeie populisme.

Foto – Geert Wilders