Groot Dade van God


En Jetro het hom verheug oor al die goeie wat die HERE aan Israel gedoen het, dat Hy hulle uit die hand van die Egiptenare verlos het …Nou weet ek dat die HERE groter is as al die gode … (Ex. 18:9, 11).

Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid … (Rom. 1:20).

Ons is al so gewoond aan die grootsheid van die werke van God dat ons dit selde raaksien. Dan is dit soms nodig dat ons daarop gewys word om ons oë vir die grootheid van God oop te maak. Jetro was ’n gelowige, maar moes eers by Moses hoor van Israel se redding uit Egipte voordat hy kon uitroep: Nou weet ek dat die HERE groter is as al die gode. Daar het sekerlik al dinge in jou lewe gebeur wat jou weer op nuut laat besef het hoe groot, almagtig en genadig God is. Hoewel die dinge nie volkome gesien of verstaan kan word nie, kom jy soms diep onder die indruk daarvan. Vul dit jou nie ook met vreugde nie? As Jetro so gereageer het op Israel se redding, hoe dink jy sou hy gereageer het op jou redding uit sondeslawerny deur die kruisdood van Jesus Christus? Kyk so ’n slag om jou rond en sien hoe wonderlik God is en verheug jou daarin dat jy sy kind is.

Al is die werke van u hande te groot vir my om te verstaan, dank ek U, Here, dat ek deel van die grootste daarvan kan wees: ’n verloste in Christus. Amen.