Gemenebes Spele van die baan?

Dit lyk asof die Gemenebes spele van 2022, wat aan Durban (en SA) toegeken is, van die baan is. ‘n Finale besluit moet deur die Spele Federasie geneem word en volgens berigte ontmoet die voorsitter van die spele, Louise Martin, vir Jacob Zuma om die besluit bekend te maak.

Koste om die spele aan te bied is die hoofrede vir die moontlike kansellasie. Daar is reeds voorheen berig dat die aanbied van die spele net ‘n finansiële las op die stad en land plaas en weinig enige ander voordeel inhou.

Die stad Liverpool het reeds aangetoon dat hul sal instaan vir die aanbieding. Die vraag ontstaan hoe ‘n minister van sport en sy departement duisende rande en man-ure vermors op ‘n bod wat hul weet nie nagekom kan word nie?