Duurste Wedvlugduif

Daar is verneem dat Mark Kitchenbrand en Samuel Mbiza van Suid-Afrika pas ‘n wedvlugduif op ‘n veiling in België vir ‘n bedrag van 360 000 Euro (ongeveer R4 945 miljoen) aangekoop het. Hulle het teen ‘n Sjinese sindikaat gebie. Die duif se naam is Golden Prince. Mark Kitchenbrand is welbekend aan alle duiweboere.

So ‘n duif word slegs vir teeldoeleindes gebruik en sal nooit aan ‘n wedvlug deelneem nie. Sy nageslag sal vir prestasie getoets word en na alle verwagting uitmuntend presteer.

Verskeie wedvlugduiwe is al vir groot bedrae gekoop en ja, die nageslagte word vir groot kompetisies ingeskryf soos aan die jaarlikse Miljoen Dollar-wedvlug waar daar vir ongeveer $29 miljoen meegeding word. Groot geld as dit in Rand omskep word.

Maar dit is nie net vir inskryf en deelneem en groot geld wen nie. Om aan die Miljoen Dollar-wedvlug te kan deelneem, is die inskrywingsgeld $1 100 per duif en om net een duif in te skryf, is ietwat van ‘n dagdroom, want die duif mag al in een van die oefenvlugte iets oorkom. Sommige welgestelde duiweboere skryf 20 tot meer as 50 duiwe in.

Ongelukkig is daar ook nadele aan verbonde soos dat die gemiddelde duiweboer die sport verlaat vanweë finansiële redes. Die afgelope klompie jare het die ledetal van Pretoria se duiweboere afgeneem tot ongeveer 33% van wat dit voorheen was.