Deur God gegryp


… omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is (Filip. 3:12).

En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie (Joh. 10:28).

Paulus beskryf sy bekering (lees daarvan in Hand. 9) asof hy deur Christus Jesus gegryp is. Dit het vir hom gevoel of hy deur ’n sterk rivier meegesleur word na die afgrond toe, maar die Here het hom vasgegryp en uit die stroom geruk en op droë grond gebring. So is hy van die ewige dood verlos en het hy die lewe van God ontvang. Die lewe sleur ’n mens soms saam en dan voel dit vir jou of jy nie meer weerstand kan bied nie; dit is asof alles wat jy doen jou net nog dieper in die sonde en versoekings laat beland. Maar as kind van die Here is jy ook gegryp. Jy is uit die suigkrag van die sonde geruk deur Goddelike krag en nou lewe jy! Gryp die ewige lewe wat jy deur die dood en opstanding van die Here Jesus ontvang het en hou verbete daaraan vas. Die sekerheid van dié lewe sal jou verlos van die suigkrag van die sonde omdat Jesus Christus jou van sonde verlos het. Die almagtige Goddelike hand wat jou gegryp het, sal jou nooit laat los nie.

Hou my styf vas, Here, sodat ek kan weet dat ek vir ewig behoue bly by U. Amen.