VSA Senaat keur Minister van Omgewingsake goed

Die Amerikaanse Senaat het die afgelope naweek die benoeming van Scott Pruitt as Minister van Omgewingsake goedgekeur te midde van die feit dat hy daarvoor bekend is dat hy nie oortuig is van die ophef wat die wêreld maak oor klimaatsverandering nie.

Die linkse Demokrate bestempel Pratt as ’n kontroversiële aanstelling weens sy siening oor klimaatsverandering wat lynreg bots met wat die Obama regering se benadering was.

Dit is ook bekend dat president Donald Trump, soos die grootste aantal Republikeinse senatore, nie veel aandag sal skenk aan die onderwerp nie.

Pruitt wat voorheen die prokureur-generaal van Oklahoma was, is meer ingestel op die korrekte ontginning van die olie en gas bronne in die land en het glo verskeie kere sy twyfel uitgespreek oor wetenskaplikes se bevindings oor klimaatverandering.

Die Republikeine het Pruitt hartlik verwelkom as minister omdat die oorgrote meerderheid ontevrede is met die wyse waarop die Demokrate gehandel het met projekte oor klimaatsverandering.

Die Demokrate het teen sy aanstelling gestem en geargumenteer dat die minister se sienings Amerika se naam as internasionale leier sal benadeel, veral met die Obama “Clean Power Plan” wat heelwaarskynlik nou nie verder aandag sal kry nie en op internasionale vlak nie ten gunste van die duur projekte sal wees nie.

Foto – Minister Scott Pruitt