VSA deportasie in oorleg met Meksiko

Die Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, John Kelly, het bevestig dat grootskaalse deportasie van onwettige immigrante toegepas word.

“Die deportasie sal volgens wet, toegepas word, met die nodige ordelikheid asook in oorleg met die Meksikaanse owerheid.

Minister Kelly het verlede Vrydag  ’n indringende gesprek gevoer met sy Meksikaanse kollega, Miguel Ángel Osorio Chong in Meksiko-Stad.

Kelly het gesê die VSA fokus eerstens op die misdadigers wat onwettig in die land woon sonder die nodige verblyfdokumente.

“In Amerika woon daar nagenoeg 6 miljoen Meksikane wat nie oor verblyf permitte beskik nie en derhalwe gedeporteer gaan word.

President Trump het vroeër gedreig dat die deportasie as ’n militêre aksie toegepas gaan word, wat klaarblyklik die gewenste uitwerking gehad het, want talle onwettige inwoners het self hulle goed gepak en padgegee.

Die verhouding tussen Amerika en sy Meksikaanse buurman het die afgelope maand aansienlik versleg weens die sterk optrede van president Trump.

Die oprigting van ’n grensmuur, die deportasie van onwettige Meksikane, en die oorreding van verskeie nyweraars om nie in Meksiko nie, maar eerder in Amerika te belê, het die Meksikaanse regering ’n ekonomiese knou gegee.