Volkseie perspektief op hoe ons SA kan laat werk: primêre boustene

Na aanleiding van die rubriek op 3 Februarie, moet ons nou eerlik bestekopname neem van ons volk en ons middele.

Maar eers moet ons duidelik stel: As bouers, bewerkers en bewaarders was die Afrikaner / Boere-Afrikaner deur die eeue besorg oor Suid-Afrika en ál die mense:  Sedert van Riebeeck se heining ander se besitreg erken het, sedert Retief se manifes dit woordeliks uitgespel het, het hierdie selfopgelegde sorgplig hoogtepunte bereik in die periode 1948-66.  Dit is onbetwisbare, historiese feite.

Ook vandag werk die adel van ons volk vir almal se behoud, al word ons daarvoor verag en verrinneweer, want ons arbei eerlik, sonder duistere agendas in diens van wêreldmagte.  Hierdie eerlike, eerbare arbeid is ons eerste bousteen: ons volkswil tot voortbestaan, tot vreedsame naasbestaan, selfs ten aanskoue van opperste barbarisme.

Hierdie volkswil setel in onder andere bousteen nommer twee: ons gelowige roepings-uitlewing, want selfs teen alle teenstand in hou ons vol met bou, bewerk en bewaar.  Ons weet ons arbei met ´n toekomsverwagting.  Ons bou en bewaar vir die derde bousteen: ons kinders.  Soos ons volkslied leer, wil ons ons land as erflating laat vir ons kinders.

Hierdie is drie kragtige boustene. Dit is tot ons almal se beskikking, maar nou moet ons besluit hoe ons met daardie stene gaan bou.

Gaan ons bou op die Christelik-volkseie beginsels van weleer?  Beginsels wat baie reeds vir ´n pot menseregte-lensies verruil het?

Daar is geen ander volhoubare grondslag om te bou en werk na ons volksbehoud nie.

Die grondslae van die “nuwe” SA vra volk-selfmoord en slawerny – al word moderne slawe van die materialisme geldelik ruim vergoed.

115 jaar gelede het ons voorsate wel opgekyk na hulle leiers: vir leiding.  Almal het, waar hy of sy kon, self gewerk. Dit was nie nodig dat politici dorpe en stede wanbestuur nie – eerlike, hardwerkende amptenare het, onder leiding van effektiewe besture, gewerk en was verantwoordbaar.

Ons mense moet hul luiheid laat vaar!  Volksvreemde arbeid het nou volksvreemde onderdrukkers geword weens mense se luiheid!  Want terwyl ons veel het om op trots te wees in ons verlede, sal ons net kan losbreek van die kwade deur dit vierkantig in die oog te kyk.

Hierdie boustene moet ingemessel word op ons geloofsfondament.  Solank ons waak om daardie fondament suiwer te hou, mag daar terugslae kom, maar sal ons uiteindelik oorwin.  Nie noodwendig vry, in ons eie land nie, maar omdat ons ons volksdoel – ons bestaansdoel –  weer begin nastreef en uitleef.

In ons volgende aflewering sal ons die volkseie organisasies wat reeds hieraan werk, opnuut aan u bekendstel.  Organisasies wat met weinig middele, maar in geloof groot hoogtes bereik het, en steeds bereik, onderweg na volksvryheid!