Vakature vir ʼn teller/bankklerk

Vakature vir ʼn teller/bankklerk

Oranjekas is ʼn koöperatiewe finansiële instelling en het ʼn vakature vir ʼn persoon wat in ʼn bankverwante loopbaan belangstel. Kantore is geleë te Môregloed in Pretoria.

Die pos behels onder andere:

  • Transaksiedienste vir lede
  • Insleutel van daaglikse transaksies
  • Rekeningkundige betrokkenheid
  • Ander diverse take wat eie is aan ʼn bank

Persone wat noukeurig kan werk met geld en syfers en oor  rekeningkundige ervaring beskik, verkieslik ʼn rekeningkundige diploma of graad, en in aangename volkseie omstandighede wil werk, word uitgenooi om voor 10 Maart 2017 aansoek te doen.

Belangstellendes moet hulle aansoek rig aan:

Die Bestuurder             : Dolf Buitendach

Telefoonnommer                  : 012 754 5454

E-pos                            : [email protected]