Universiteitskwota diskrimineer teen blankes

Tydens ‘n ondersoek na manipulering van toelating van mediese studente by die Universiteit van Natal, het interessante syfers na vore gekom.

Dit blyk nou dat vir toelating tot die graad MbChb (doktersgraad) is die kwota as volg: 69% swart Afrikane (black Africans) 19% Indiërs, 9 % Kleurlige , 2% Wit en 1 % ander.

‘n Blanke student het dus slegs ‘n 2% kans om te studeer as mediese dokter.

Die verslag toon ook dat ryk Indiërs amptenare omkoop om hul kinders te laat studeer en dan word hul gelys as “kleurlinge”.

Die visekanselier van die universiteit, dr. Albert van Jaarsveld, het erken dat ‘n klomp amptenare moontlik betrokke is by die verkeerde toewysing van kandidate en dat die raad binnekort gaan “huis skoonmaak”.