Tydelike val

Wees nie bly oor my nie, o my vyandin! Al het ek geval, ek staan weer op; al sit ek in die duisternis, die HERE is ’n lig vir my (Miga 7:8).

sodat ons ’n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons … Daarin verheug julle jul, al word julle nou – as dit nodig is – ’n kort tydjie beproef … (1 Petr. 1:4, 6).

Miga treur omdat hy saam met die volk van God gestraf word vir hulle sondes. Hy weet dat die vyande van Israel hulle verlekker in die Godsvolk se ellende. Maar hulle moet net nie dink dat hierdie toestand van swaarkry vir ewig gaan aanhou nie! O nee, die Here God sal weer uitkoms gee sodra die straf “uitgedien” is. En die uitkoms het gekom toe Jesus Christus al God se vyande – die duiwel ingesluit – oorwin het aan die kruis. Daarmee het Hy vir ewig ’n einde gemaak aan die “straf” wat God se kinders verdien vanweë hulle sondes en ook aan die verlekkering deur die vyande van God se volk. Jy mag dalk soms gebuk gaan onder die gevolge van die sonde en God se oordeel daaroor, maar weet dan dat dit tydelik is en dat God altyd weer die uitkoms sal gee – dié uitkoms wat Jesus Christus verwerf het aan die kruis vir al God se kinders. Daardie uitkoms beteken daaglikse krag van God deur die werking van sy Gees, maar uiteindelik die finale bevryding van die sonde en al die gevolge daarvan. Nou kan jy jou verlekker in die sekerheid van die uitkoms en bid dat die vyande van God se volk hulle sal verneder voor die almagtige God.

Dankie, Here Jesus, dat U ook die straf vir my sondes gedra het sodat ek verseker kan wees van die uitkoms. Amen.