Swart “trompet” stig nuwe party

Die “South Africa First” politieke party is in Desember 2016 geregistreer by die OVK deur ene Mario Khumalo.

Volgens die party moet alle uitlanders die land uitgedryf word, die grensposte moet gesluit word om misdaad, dwelms en prostitusie te voorkom en om werksgeleenthede vir SA burgers te verseker.

Khumalo is uitgesproke in sy anti-uitlandersentiment en blameer die miljoene uitlanders vir SA se sosiale en ekonomiese probleme.

Sy navorsing toon dat daar 5 Zimbabwiërs in die land is, 5,6 miljoen Malawiërs en 3,2 miljoen Nigeriërs.  Dit sluit Mosambiekers, Kongolese en Pakistani’s uit.

Intussen het Marc Gbaffou, die voorsitter van African Diaspora Forum, gesê die meeste Suid Afrikaners verwelkom immigrante vanuit Afrika en Khumalo se party sal daarom nie van die grond af kom nie.

Foto: Mario Khumalo