R150 miljard gestort in swart besighede

ANC-minister Jeff Radebe het die regering se besluit verdedig om R150 miljard beskikbaar te stel slegs vir klein SEB besighede.

Die bodemlose put word daagliks groter, en die stap is volgens Radebe deel van  die nuwe radikale ekonomiese beleid wat kontrakteurs gaan verplig om ten minste 30% swart subkontrakteurs aan te stel alvorens hulle staatstenders sal ontvang.

Die Skandinawiese lande is glo ‘n rolmodel vir die regering. Waarnemers vind dit ‘n vreemde vergelyking aangesien Skandinawië nie agtergeblewenes het nie, behalwe ‘n relatiewe klein aantal immigrante.

Foto: Jeff Radebe