Pretoria stadsraad skep

Verskeie water- en kragverbruikers is hoogs ontsteld omdat die stadsraad hulle rekenings vir Desember se beraamde verbruik onrealisties hoog opgestoot het. ʼn Verbruiker met ʼn gemiddelde kragverbruik vir die drie maande tot November van 800 Kwh is vir Desember met 1300 Kwh aangeslaan. Op water was die voorafgaande gemiddelde drie maande verbruik 23 kl en die beraamde verbruiksaanslag is 31 kl.

Desembermaand is gewoonlik bonusmaand en plaas dan druk op kontantvloei. Van die selfoonmaatskappye het ook al in die verlede per abuis “ ʼn foutjie” gemaak met hulle rekenings in Desember.