Op die volksakker – Ongelykheid voor die reg in ‘n regstaat?

“Suid-Afrika is ´n regstaat”.

Met hierdie leuen uit die geledere van sogenaamde “burgerregte” organisasies word massas van ons mense week na week gepaai – of eerder doodgewoon belieg, want skielik is die nuutste “projek” waarvoor geld ingesamel word, een wat privaat vervolging sal instel waar die staat versuim om te vervolg – skielik is gelykheid voor die reg nie meer so waterdig as wat die gewone burgery wysgemaak word nie.

Die kernvraag is egter of Jan en Alleman deur die leuens en bedrog gaan sien.  Een dag moet ons hoor dat omdat “Suid-Afrika ´n regstaat is”, moet ons almal skouer aan die wiel sit en dit heidense regime help slaag.  En nou? Na nog bewese mislukkings?  Wie praat die waarheid?  Wie lieg?

Of het hedendaagse “burgerregte” organisasies gedeformeer onder leiding van die stigting wat ´n eertydse volksverraaier se nalatenskap in stand probeer hou?

Lees en luister ons na die volksmoordsyfers, beskou mens die selektiewe vervolging van blankes bloot omdat hulle óf die waarheid praat oor morsige barbare, óf pro-aktiewe maatreëls tref teen ´n kabeldief-cum-moordenaar, weet elke regdenkende dat geen blanke slagoffer reg sal kry voor die strafhowe nie, terwyl blanke beskuldigdes onregmatig krasse behandeling te wagte moet wees.

My argument gaan nie oor skuld of onskuld nie: gelykheid voor die reg impliseer dat almal gelykwaardig behandel sal word regdeur enige regsproses.

Maar in SA waarborg Afrika-herkoms dat beskuldigdes se “menseregte” voorrang geniet; hulle is immers sogenaamd “benadeeld” en nou moet opgevoede mense hiervoor begrip toon.  Daarteenoor, ten einde gewaande “ongelykhede” uit die weg te ruim, lei mens af dat wie sogenaamd “voorheen bevoordeel” was, nou aktief, sigbaar en uitermate benadeel moet word wanneer die geleentheid hom voordoen.

Maar die tragiese is: ons volksmassa gaan hierdie lees, en dan gryp na die foon of bankkaart, en ´n verder bydrae tot (mis)leiers van ons volk en ons land.  “Want hulle doen iets goed…”

Terwyl die waarheid eintlik baie eenvoudig is: volksvryheid, in ons eie land.

Mense is net gelyk voor die reg onder ´n regering, vry van partypolitieke korrupsie, ´n regering wat reg en geregtigheid eerbiedig in daad, nie bloot woord nie. Verder is mense slegs gelyk voor die reg wanneer almal dieselfde behandeling kry, veral wanneer almal toegang het tot regsverteenwoordiging wat hulle nie verarm nie.

Bo alles, ´n regstaat bestaan daar waar die reg eerbiedig word, en howe by uitsondering toetree.

´n Staat waar selfs die mees roetine pligte van die owerheid deur die regbank afgedwing moet word, is geen regstaat nie, maar die resultaat van opsetlike naïwiteit wat liberale breinspoeling verwar met werklikheid.