Onwettige werkers kry swaar

Onwettige werkers kry swaar

Cosatu, die Johannesburgse burgemeester Herman Mashaba, en die linkse blad The Star, word gekritiseer oor hul houding teenoor onwettige immigrante en hul dilemma om werk te kry.

Volgens ‘n Cosatu-gesinde arbeidskenner, Patrick Craven, word werkers uit ander lande nie beskerm deur vakbonde en wetgewing nie en in die proses word hul uitgebuit deur werknemers.  Vakbonde word deur hom aangeraai om die mense se regte te beskerm en sekuriteit te verseker wat werksgeleenthede betref.

Ander arbeidskenners verskil heftig van Craven, en sê dat onwettige werkers eenvoudig gedeporteer moet word. Die werkloosheid onder Suid-Afrikaanse werkers is reeds hoog, en buitelanders is toenemend betrokke by misdaad in Suid-Afrika.