Onderwys-plasing

Duisende leerlinge en voornemende leerlinge (let wel; leerlinge en nie leerders nie), wag nog om iewers in ‘n skool geplaas te word of op geskikte geriewe en handboeke vir hulle werksaamhede.

Intussen staan skole in sommige woongebiede om politieke redes leeg. Dit is egter vandag nie my betoog nie.

Private skole moet self fondse beding vir hul eie voortbestaan, maar van hulle het ruimte vir nog leerlinge. Hulle kan die staatskole uithelp en self voordeel trek deur sommige leerlinge op te neem as die regering die betrokke leerlinge subsidieer. Die privaatskole behou hulle onafhanklikheid omdat hulle steeds nie deur die staat befonds word en dusdanig verslag moet doen nie. Die betrokke leerlinge word befonds om die nodige skoling te ontvang. Die regering of staatsdepartemente verkry ook geen seggenskap oor toelatingsvereistes of keuring nie. Albei partye verkry voordeel.

Skoolhulp