Mnuchin ingesweer as Finansminister

Die Amerikaanse Senaat het die benoeming van ’n minister van finansies goedgekeur met ’n meerderheid van 53 teenoor die 47 stemme van die linkse Demokrate.

Steven Mnuchin was vroeër ’n vennoot in die handelsbank, Goldman Sachs en ook die fondsbestuurder van die instelling.

Die linkses in die Senaat het hulle kommer te kenne gegee dat die nuwe minister van finansies “die verlengstuk is van die Wit Huis se finansiële hiërargie”.

Hy word ook beskou as ’n vennoot wat deel gevorm het van ’n ander bankgroep wat duisende huise ten tye van ’n finansiële krisis van mense afgeneem het wat nie hul verpligtinge nagekom het nie.

Afgesien van al die snaakse argumente teen die minister se aanstelling is die meerderheid bewus van sy bekwaamhede en word die hoop gevestig op ’n meer realistiese belastingstelsel en sy besondere kennis van die sakewêreld maak van hom ’n uitstekende kandidaat om die amp te beklee.

Foto – Minister Steven Mnuchin