Meer burgerlik en minder Afrikaner?

 

Die nuwe vervolgingseenheid wat Afriforum op die been wil bring saam met die gesoute aanklaer-advokaat, Gerrie Nel, kan net verwelkom word.

Alhoewel daar nog dikwels goeie uitsprake vanuit die howe kom, ja, selfs vanuit die polities-gelaaide Grondwetlike Hof en ook deur swart voorsittende beamptes, is dit geen geheim nie dat die doel van die ANC is ook om die regbank te transformeer.

Onder transformasie het ons al geleer dat dit meer as net een aspek behels: in die eerste plek beteken dit verswarting, en die verwydering van spesifiek blanke kundigheid. Tweedens beteken dit eentalige verengelsing, en derdens moet dit al hoe meer in die Afrika-kultuur inpas.  Daar word reeds gemor oor die Romeins-Hollandse Reg wat steeds die basis vorm van ons huidige regstelsel. Stemme gaan op dat die Afrika-kultuur en tradisies baie meer prominent in die regstelsel moet word.

Uiteraard is dit ‘n stelsel wat veral vir die Afrikaner vreemd is, omdat ons regstradisies terug dateer na ‘n beskawing soos dié van die Romeine, en later bygewerk is deur groot manne soos Hugo de Groot. Tot ‘n groot mate is dit later ook aangepas om in lyn te kom met die Christelike lewens- en wêreldbeskouing.

Daarvan is al in ‘n groot mate afgewyk, soos byvoorbeeld met die afskaffing van die doodstraf, wat ‘n Skriftuurlike strafmaatreël was, en die aanvaarding van homoseksuele verhoudings as ‘n regsentiteit, wat in stryd is met die Bybel.

Dit is ook geen geheim nie dat die ANC sy eie kaders aanstel as regters in alle howe. Gelukkig is sommige van hulle tans nog éérs regslui, voordat hulle politici is. Vandaar dat selfs die land se president al bloedneus gekry het in die Grondwetlike Hof. Maar ook die ANC leer hieruit: volgende keer sal hulle baie seker maak dat lojale ANC-mense die regbanke gaan volsit om éérs na die politiek en dan na die reg te kyk.

Dieselfde gebeur by die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG), wat alle vervolgings namens die staat instel.  Hulle is dus staatsamptenare, en die beginsel van “wiens brood men eet, diens woord met spreekt”, is al by herhaling gesien, byvoorbeeld deur die besluit van die NVG om nie strafregtelike klagtes teen Jacob Zuma in te stel nie, terwyl daar skynbaar wel ‘n prima facie-saak voor uit te maak is.

Adv. Gerrie Nel kom nog uit die ou regskool. Hy het met sekere van sy sake selfs internasionaal beroemdheid verwerf.   Hy is dus inderdaad die regte persoon om so ‘n vervolgingseenheid te lei.  Die Strafproseswet maak bowendien (tans nog) daarvoor voorsiening dat ‘n private strafregtelike vervolging ingestel kan word, as die NVG weier om te vervolg, en dan ‘n sertifikaat dienooreenkomstig uitreik. Wat egter kan gebeur, is dat die NVG sake nou tog hof toe neem, en swak of halfhartig aanbied, sodat beskuldigdes daardeur kan loskom.  Iemand wat eers onskuldig bevind is, kan nie weer vervolg word op dieselfde klagte nie.  Dis een van die uitdagings waarvoor adv. Gerrie Nel en sy nuwe span te staan sal kom.

Daar is egter nog ‘n probleem.  Selfs die Afriforum Vervolgingseenheid moet die spel speel volgens die heersende wetgewing.  Dit beteken dat hulle ook toenemend meer rekening sal moet hou met die Afrika-reg en kulture aspekte wat in die reg en wetgewing ingebou word en dus ingesuig gaan word in die Afrikaner-vreemde stelsel.

Die Vereniging van regslui vir Afrikaans (VRA) het ook reeds goeie werk gedoen, veral met die oog om ‘n regstelsel vir die Afrikaners daar te stel of te handhaaf. Etlike jare gelede het hulle reeds ‘n arbitrasiediens aangebied, wat helaas nie genoeg deur Afrikaners onderling gebruik word nie. Die neiging is steeds om mekaar aan te vat voor die dikwels volksvreemde howe. Ook Gerrie Nel gaan uiteindelik moet aanpas by die verandering van die regstelsel deur die ANC, terwyl die VRA werk aan ‘n alternatief vir die Afrikaner. Ons kan maar net hoop dat daar onderlinge samewerking tussen die twee instellings sal wees.

‘n Laaste aspek is egter die vraag vir wie Afriforum se diens aangebied gaan word?  Dit is deur beide Afriforum se hoof, Kallie Kriel, en adv. Gerrie Nel, beantwoord toe hulle dit duidelik gestel het dat dit nie net vir Afriforum lede is nie, maar vir almal en alle gemeenskappe.

Die gevaar is dus daar dat Afriforum se gemeenskapsbelang voorkeur gaan kry bo Afrikanerbelang, net soos in ander kringe Afrikanerregte al die koek moet begin deel met minderheidsregte.