Maatskappye moet 40% aandele oordra na swartes

Nadat ‘n aantal groot konstruksiemaatskappye skuldig bevind is aan samespanning in die bedryf, is hulle groot boetes opgelê, en moet as deel van daardie boetes van hulle aandeelhouding aan swartes oordra.

In die proses gaan swartbeheerde konstruksiemaatskappye jaarliks ’n inkomste van tussen R21 miljard en R27 miljard oor die volgende sewe jaar verdien.

Die sewe konstruksiemaatskappye wat beboet is, het met die regering onderhandel en ‘n ooreenkoms bereik, waaroor die minister van ekonomiese ontwikkeling, Ebrahim Patel, in sy skik is.  Daarvolgens sal hulle R1,25 miljard oor 12 jaar betaal in ’n ontwikkelingsfonds vir transformasie as “boetedoening” vir hul samespanning.  Daarbenewens moet minstens 40% van elke maatskappy se aandele in die hande van swartes wees, of die maatskappye moet elkeen drie ontluikende swartbeheerde ondernemings mentor.

Die sewe maatskappye betrokke is WBHO, Aveng, Group Five, Basil Read, Raubex, Stefanutti Stocks Housing en Murray & Roberts.