Lewensoriëntering op skole “misluk”

‘n Oproep is gedoen op onderwysowerhede om die vak Lewensoriëntering te skrap in skole aangesien dit nie ‘n erkende vak is en/of toelating tot universiteite bevorder nie.

Kenners meen dat kerke en gemeenskapsorganisasies eerder die “vaardighede” aan kinders moet oordra.

So strompel die Departement van Onderwys al vir jare voort deur uitgediende stelsels van oorsee, wat nie werk nie, alhier te probeer implementeer, sê ‘n onderwyskundige.  Uitkomsgebaseerde onderwys was een van die mislukkings van die departement.

Lewensoriëntering word egter gebruik as breinspoelingsmetode om kinders kunsmatig te laat deel word van die sogenaamde reënboognasie.