Kanada soek aansluiting by Trump

Die linkse eerste minister van Kanada, Justin Trudeau, het besoek gebring aan Washington om met president Donald Trump te vergader oor vrye handel en die VSA se immigrasie beleid.

Trudeau se besoek aan die Wit Huis word gesien as ’n gebaar om beter verhoudinge te bewerkstellig met president Trump, veral in die lig van sy negatiewe opmerkings in die verlede oor die Amerikaanse president.

Trudeau is die derde buitelandse leier wat besoek afgelê het by die nuwe president van Amerika, na Theresa May van Brittanje en premier Abe van Japan.

Trump het volle steun belowe aan beide die twee premiers, en het onderneem om Brittanje by te staan terwyl die land besig is met voorbereidings om uit die Europese Unie te tree.

Amerika is ’n belangrike buurland vir die Kanadese uitvoere, en lewer 75% van sy uitvoergoedere aan Amerika, terwyl die VSA slegs 16% van sy uitvoere aan die noordelike buurstaat lewer.

Tans is die Kanadese nyweraars en uitvoermaatskappye begaan oor die verhouding tussen die twee lande, met Trudeau as linkse regeerder teenoor die konserwatiewe Trump van Amerika, veral in die lig van Trump se siening oor die North American Free Trade Agreement (NAFTA) wat hy meen hersien moet word.

Trudeau het gesê sy land is gelukkig om ’n buurland soos Amerika te hê, en wil graag die goeie verhouding handhaaf in die toekoms.

President Trump het verskeie kere in die verlede laat blyk dat die vrye handelsooreenkoms tussen Amerika, Kanada en Meksiko nie sy voorkeur is nie, terwyl Trudeau ’n groot voorstander daarvan is.

Na afloop van die gesprek het beide leiers tydens ’n perskonferensie die belangrikheid beklemtoon van ’n goeie verhouding tussen die twee lande.

Dit was opvallend dat die twee leiers geen woord gerep het oor immigrasie van vreemdelinge nie, weens die radikale verskil in benadering tussen die twee lande.

Die Kanadese nyweraars is glo erg bekommerd oor toekomstige handelsbetrekkinge met Amerika en verwys spesifiek na die stram verhouding wat Trump het met die Australiese eerste minister, wat net so maklik kan oorspoel na Kanada.