Hof bevind dat boetes geskrap moet word

Die Hooggeregshof in Pretoria het Vrydag bevind dat miljoene verkeersboetes wat sedert 2008 uitgereik is geskrap moet word weens die padverkeersagentskap se nie-nakoming van die Aarto-wet.

Regter Bill Prinsloo het in sy uitspraak die verkeersowerhede gewaarsku om nie die Poskantoor te blameer vir oneffektiewe werk nie, en ‘n bevel gemaak dat die boetes in die betrokke saak tersyde gestel word.  Dit is egter nie seker of dit beteken dat alle boetes teruggetrek word nie, en of boetes wat reeds betaal is, terug betaal gaan word nie.

VF Plus is baie in sy skik met die uitspraak aangesien hulle oor verloop van tyd al die hele Aarto-wet in twyfel trek en beweer dat Aarto onwettig toegepas word.  In die saak het die hof spesifiek verwys na die proses wat ingevolge Aarto deur die owerhede gevolg moet word asook die spertye en bevind dat dit dwingend van aard is en indien die owerhede nie daarby hou nie sal enige verkeersoortreding ingevolge dié Wet onafdwingbaar wees, ongeag die meriete van die saak.

Adv. Anton Alberts van VF+ sê die probleem met Aarto is dat dit enersyds padoortreders straffeloos laat en paaie sodoende onveilig maak, en andersyds omdat padgebruikers wat kennisgewings kry die geleentheid ontneem word van die reg om hulself te kan verdedig. “Aarto is ʼn gemors en moet geskrap word. Die ANC-regering is duidelik nie in staat om die stelsel te bestuur nie. Dit is ook een van die redes hoekom daar roekeloos op ons paaie bestuur word. Sommige padgebruikers het weens die gebrekkige toepassing van Aarto begin besef dat hulle straffeloos kan bestuur omdat daar nooit enige gevolge vir hulle uit hoofde van Aarto sal plaasvind nie,” sê adv. Alberts.

“Die vorige stelsel ingevolge die Nasionale Padverkeerswet en die Strafproseswet is in Johannesburg en Pretoria gestaak om plek te maak vir die uitrol van die toetsfase van Aarto, maar dit het nou in ʼn administratiewe monster ontaard wat sy hoofdoelwit, om die paaie veiliger te maak, heeltemal ondermyn.  Indien Aarto wel na behore toegepas sou word deur goed opgeleide verkeersbeamptes, verkeersowerhede en die PVOA-beamptes, sal die vrees dat padgebruikers hul lisensies kan verloor en dat hulle bates selfs opgeveil kan word ten einde boetes te delg ingevolge Aarto, wel daarin kan slaag om padgebruikers meer gehoorsaam te maak.