Eenheidsberaad gehou vir selfbeskikking

‘n Eenheidsberaad is die naweek in Pretoria gehou, waartydens verskillende sake bespreek is met die oog op groter samewerking tussen verskillende Boere-Afrikanergroeperinge wat selfbeskikking nastreef.

Die beraad is gefasiliteer deur die NKP (Nasionale Konserwatiewe Party) en MSVS (Miljoen stemme vir Steve).

Opheffingswerk van verarmde volksgenote, om weer hulle plek as volwaardige volksgenote in die samelewing  te kan volstaan, is bespreek en hoe om die jeug te bearbei om die volkslewe in stand te hou.  ‘n Lewendige debat is gevoer hoe die Afrikaner se erfenis behoue kan bly vir die nageslag.

Daar is groot kommer oor die rol van die sogenaamde hoofstroommedia wat slegs polities korrekte inligting deurgee en daardeur word die volk in ‘n slegte lig geplaas, en die moontlikheid om alternatiewe om die regte boodskap by volksgenote uit te kry word ondersoek.

Die ekonomiese opheffing van volksgenote was een van die belangriker punte onder bespreking, om die volksgenote ekonomies onafhanklik te kry van die hoofstroom ekonomie.

‘n Regshulpsentrum word in die vooruitsig gestel om mense wat in nood is na arrestasies te kan ondersteun.  ‘n Duidelike plan is geformuleer oor hoe ons mense op ‘n wettige wyse beveilig kan word.

Die verkryging van selfbeskikking oor hoe die Afrikaner selfbeskikking kan bekom op ‘n wettige en internasionaal erkende manier, is ook bespreek.

Fasiliteerders is aangewys om die verskeie punte verder te voer. ‘n Eenheidsdeklarasie deur al die teenwoordige organisasies onderteken, en die gedagte is geopper om ‘n landwye protesoptog op 31Mei 2017 te hou, maar verdere besonderhede sal mettertyd bekend gemaak word.