De Vos se benoeming word aanvaar

Die Amerikaanse senaat het na ’n hewige debat die nominasie van Betsy De Vos as minister van opvoedkunde goedgekeur, maar dit was ’n gelykop stryd wat net-net deur die Republikeine gewen is.

Die Demokrate het die benoeming sterk teengestaan, en lang debatte gevoer waarom die dame nie die amp as minister moet beklee nie.

Waarnemers beskou die stemming as ’n goeie oorwinning vir die Republikeine, alhoewel die visepresident, Mike Pence, sy beslissende stem moes gebruik toe die stemme gelykop verdeel was.

Alhoewel dit nie vreemd is dat die senaat soms ’n benoeming teenstaan en iemand anders tot die amp verkies word nie, was dit ’n naelbyt stemming om De Vos verkies te kry.

De Vos is ’n sterk voorstander vir Christelike onderwys en het verskeie kere laat blyk dat sy dit sal bevorder, wat die vermoede laat ontstaan dat dit ook die hoofrede is waarom die liberale Demokrate so sterk gekant is teen haar as Minister van Opvoeding.

Waarnemers wys daarop dat De Vos se verkiesing van historiese belang is omdat die Demokrate verwag het om die stemming te wen na hulle talle sprekers op die been gehad het om haar benoeming teen te staan.

In die afgelope 30 jaar is sowat 12 benoemings deur die senaat afgewys en is ander in die ampte aangestel.

Betsy De Vos is gebore in Amerika, en was vir etlike jare as vooruitstrewende sakevrou, ook voorsitter van die Republikeinse Party in Michigan, en het ook die amp as voorsitter van die Stigting vir Voortreflike Opvoeding beklee.

Betsy is getroud met Dirk De Vos, die hoof van ’n groot vervaardigingsmaatskappy.

Foto – Betsy De Vos