Dank adjunkminister Dlodlo af, eis TLU SA

President Jacob Zuma behoort onverwyld sy adjunkminister van Staatsdiens en Administrasie, Ayanda Dlodlo, af te dank omdat sy onwaarhede verkondig rondom grondbesit en in die proses ‘n gevaarlike klimaat teen die grondbesitters van Suid-Afrika skep.

Die eis word gestel deur TLU SA se president, mnr. Louis Meintjes, na aanleiding van opmerkings wat Dlodlo gemaak het by die grondberaad van die Universiteit van KwaZulu-Natal in Durban.

Dlodlo het in haar toespraak tydens die beraad gesê dat die ANC sy meerderheid moet gebruik om grond te onteien sonder vergoeding, want “dit was in die eerste plek gesteel”.  Sy het die toespraak namens die ANC gelewer.

“President Zuma moet dit voorts duidelik stel of hy as leier van die ANC, ook daardie mening toegedaan is, wat daarop sal neerkom dat die Grondwetlike bepaling dat geen eiendom onteien kan word sonder billike vergoeding nie, hierdeur vertrap word.  As hy hierdie bepaling wil omseil, beteken die res van die Grondwet dus ook niks vir die ANC nie,” sê mnr. Meintjes.  Mnr. Meintjes sê die vermoede bestaan reeds lank dat die ANC niks vir die Grondwet voel nie, maar slegs aandag gee aan die Freedom Charter se bepalings, saamgelees met hulle Nasionaal Demokratiese Revolusie (NDR).

“Ons boere is moeg daarvoor dat ons as misdadigers uitgeskel word wat die grond gesteel het.  Almal van ons het transportaktes en het vir die grond betaal.  Vir elke grondtransaksie kry die regering bowendien sy deel in hereregte en belastings, terwyl die dikwels korrupte plaaslike owerhede die boere bly melk vir die grondbelasting.  Daarom hoef die boere nie verder enige van hierdie valse beskuldigings te duld nie, en dring ons in die eerste plek aan op Dlodlo se oneervolle ontslag,” sê mnr. Meintjes.

Mnr. Meintjes het verder aangedui dat TLU SA sy regspan opdrag gaan gee om die moontlikheid te ondersoek om verdere aksies teen Dlodlo te onderneem.  “Wie beweer moet kan bewys, en Dlodlo, en by implikasie die ANC, sal dan nou hulle sogenaamde bewyse dat die grond gesteel is, op die tafel moet neersit.”

Mnr. Meintjes het gewaarsku dat Dlodlo se uitsprake, saam met dié van die Minister van Grondsake, Gugile Nkwinti, nie ligtelik opgeneem moet word nie.  Nkwinti het in die parlement verklaar dat radikale sosio-ekonomiese transformasie met betrekking tot grondhervorming  moet plaasvind deur “fundamentele verandering – ontworteling van die huidige orde”.  Mnr. Meintjes sê dit is niks anders as ‘n revolusie wat gaan lei tot totale anargie, waarin die regering dan kan doen net wat hy wil sonder inagneming van die Grondwet. Hy skep reeds die klimaat daarvoor.

 

Foto: Ayanda Dlodlo