Blanke grond?

Zuma beweer nou dat hy die Wittes nie haat nie, maar dat grond terug gegee moet word.

Praat hy van die Wes-Kaap waar geen Swartes was nie? Praat hy van die grond wat Piet Retief wettig van Dingaan gekry het? Praat hy van verskeie ander gebiede in Suid-Afrika wat deur die Voortrekkers deur middel van regverdige transaksies van swart volkere verkry is?

Wat van die dele in Suid-Afrika wat onbewoon was? Watter dele van Suid-Afrika sien Zuma as behorende aan Witmense?

Kan iemand wat in politieke kringe beweeg hierdie vrae aan Zuma stel, hetsy in die parlement of by gepaste geleenthede? As Jacob Zuma die Wittes nie haat nie, waar mag hulle volgens hom woon? Dit is immers ‘n saak van volksbestaan.

Opregte Demokraat