Besonderse telefoon te koop

Die telefoon wat deur Adolf Hitler in die jare tot 1945 gebruik het, is uit de bunker van die Führer verwyder en oor al die jare veilig bewaar in ’n kartonhouer.

Die foon het ’n “rustyd” gehad tot onlangs, en was in bewaring in ’n plattelandse woonhuis in Engeland, maar gaan later hierdie maand onder die hamer kom in die Verenigde State.

Die seun van die telefoon se eienaar sê sy vader het die foon bewaar, klaarblyklik met die bedoeling om dit later beskikbaar te stel as aandenking vir die nederlaag wat Hitler gehad het.

Die telefoon is deur Hitler gebruik in die laaste twee jaar van die Tweede Wêreldoorlog volgens die gegewens van die Alexander Historical Auctions in Maryland se katalogus.

Die Britse offisier, Ralph Rayner, het die telefoon uit die bunker verwyder enkele dae na die vredesluiting, en het die foon aan sy seun nagelaat met sy dood in 1977, wat nooit daaraan gedink het dat die ou telefoon moontlik van groot waarde sou wees nie.

Foto – Die Hitler telefoon