Bekwaam gemaak deur die Vader

Daarom hou ons ook nie op nie … om vir julle te bid … sodat julle … die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig – (Kol. 1:9, 10, 12).

… die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde (1 Joh. 1:7).

Die sonde waarmee elke mens gebore word en wat ons aankleef, diskwalifiseer ons om die saligheid te beërwe. Dit is slegs vir mense sonder enige sonde beskore om hemel toe te gaan! Daar is geen manier waarop jy self van die sonde ontslae kan raak nie. Maar God doen dit: Hy reinig jou van alle en elke sonde deurdat Hy jou dit vergewe op grond van die feit dat sy Seun, Jesus Christus, met sy bloed vir jou sondeloosheid betaal het. En so ontvang jy die bekwaamheid of geskiktheid om erfgenaam van die saligheid te word. Ja, jy kan voldoen aan die “onmoontlike” eis van sondeloosheid deur van al jou sondes ontslae te raak. Dit kan jy net doen deur dit opreg en in ware berou te bely en te pleit dat al jou sondes vergewe (dit is “uitgewis”) word omdat jy glo dat Jesus Christus ook vir jou sondes gely en gesterf het. Leef in dankbaarheid en blydskap soos iemand wat verlos is van die sonde: soek die behae van die Here in alles wat jy doen en sê.

Dankie, Here, vir hierdie bekwaamheid wat U in genade aan my skenk. Maak my blymoedig gehoorsaam aan U. Amen.