Afrikaner het reg tot vryheid – Volksraad

 

Die Boere-Afrikanervolksraad het in Pretoria terugvoer gegee oor hulle werksaamhede die afgelope aantal jare sedert die verkiesing van die Volksraad in 2011.

Die sprekers tydens die vergadering was mnr. Paul Kruger van die VVK en die voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad, mnr. Andries Breytenbach. Dit was duidelik dat ‘n reuse hoeveelheid werk verrig is. Daar is verwys na die gesprek wat daar met verteenwoordigers van die regime gevoer was met betrekking tot die vryheidseis van die Boerevolk. Ook die probleme wat daarna ondervind was met terugvoer van die regime en ‘n opvolg vergadering met die regime.

Mnr. Kruger het verwys na die memorandum wat opgestel is en beskikbaar is vir aankoop. Daarin word al die werksaamhede tot dusver bespreek en met bewyse bevestig. Dit begin met Jan Van Riebeek se aankoms in die Kaap tot en met vandag. Dit sluit onder andere kaarte van die verskillende Boere Republieke in. Hy het ‘n versoek tot die volk gerig om driftig en onverskrokke deel te neem aan die werksaamhede ten einde ons vryheid te bekom.  Volgens hom is die binnelandse remedies nou uitgeput en dat die Volksraad hom nou na die internasionale wêreld gewend het. Na 31 Mei moet die internasionale gemeenskap ingryp en hulle deel doen.

In sy terugvoer het die voorsitter van die Volksraad mnr. Andries Breytenbach, verwys na die R3 miljard rand wat aan die swartes geskenk was, en dit maak dat ons kan aanspraak maak op die reg van vryheid en ons kan daardie reg afdwing.

Die memorandum is aan die Europese Unie en die Franse regering oorhandig en ‘n afskrif is ook aan die president van Amerika, David Trump gestuur. Daar is ook aan die verskillende ambassades in SA afskrifte oorhandig en daar word gewag op reaksie van die Israeliese en Japanese ambassade.

Mnr. Breytenbach het ‘n versoek tot die volk gerig om nie terug te deins vir klein getalle nie. Inligting moet versprei word en mense moet betrokke raak. Daar moet egter binne die wet opgetree word en daar moenie vergeet word dat die eintlike vyand tussen ons beweeg nie. Hy het ook ‘n versoek dat ons ons moet toespits op die tersiêre opvoeding van ons kinders en dat dit nie in staatskole te vinde is nie. Voorts het hy versoek dat die gevoel in ons harte reg moet wees en dat ons alles met die nodige erns moet aanpak.

Wat hy ook uitgewys het wat belangrik is, is “dat as jy eers gaan lê het, is dit moeilik om op te staan”.

Laastens het hy versoek dat 27 Februarie ‘n dag van verootmoediging moet wees en dat daar nou reeds begin moet word met werk aan ‘n mandaat wat aan die Volksraad gegee moet word na ‘n volgende verkiesing wat in die toekoms gaan plaasvind.