Studente sluit 15 kolleges

Protesterende studente het 15 van die 50 beroepskolleges vir verdere opleiding gesluit,  waaronder die Tshwane noord en suid kolleges.

Ongekwalifiseerde dosente, tekort aan befondsing, laat betaling van reis- en verblyfgelde asook die laat uitreiking van sertifikate is van die probleemareas wat genoem word.

Meer as 700 000 studente woon klasse by by die kolleges.