Stellenbosch Universiteit transformeer voort

Aan die een kant het die rektor van Stellenbosch se Universiteit (US), prof. Wim de Villiers, vure probeer doodslaan oor dié instelling se taalbeleid, maar aan die ander kant het hy dit duidelik gemaak dat sogenaamde transformasie sal voortgaan.

Sy doelwit is dat US teen 2020 vir die helfte uit swart, bruin en Indiërs bestaan.

Hy sê US se taalbeleid moet daarop gemik wees om “geen student uit te sluit nie”. Groot omstredenheid het reeds by die universiteit ontstaan weens die stroping van Afrikaans as enigste onderrigtaal. Hy sê dat Afrikaans as onderrigtaal sal bly, maar waarnemers sê dit is net tydelik. As die helfte plus een van die studente mettertyd gaan eis dat Engels die enigste taal moet word, sal US nie kan standhou en Afrikaans bly doseer nie, soos ook reeds met ander universiteite gebeur het.

Foto: prof. Wim de Villiers