Oproep tot betrokkenheid vir volgende volksverkiesing

‘n Nuwe Volksraadsverkiesing word in die vooruitsig gestel, en vroegtydige beplanning is noodsaaklik.

Dit blyk uit ‘n oproep wat die Volksraad Verkiesingskommissie (VVK) gesirkuleer het om mense aan te moedig om deel te word van verskeie beplanningsessies wat beoog word.

Die VVK sê 2017 is ‘n Jaar van Beslissing: Die Beslissing tussen ‘n veilige en voorspoedige toekoms – of die finale fase van ondergang.

Omstandighede van ons volk en uitsprake van ANC-leiers, bewys hoe krities noodsaaklik dit is dat ons volk sy onafhanklikheid verwerf en uitkom onder die ANC-verdrukking.

“Danksy tydige optrede die afgelope jare, het ons ver gevorder in die siklus van stappe wat die Reg voorskryf vir ‘n volk onder vreemde heerskappy om tot selfbeskikking te kom: Die Boere-Afrikanervolksraad (wat in 2011 verkies was) het reeds die laaste stap in daardie siklus ingelui; naamlik om die internasionale gemeenskap geleentheid te gee tot ingryping in die dispuut tussen ons volk en die ANC-regering. Daardie geleentheid verstryk op 31 Mei 2017.

“Weereens moet ons voortydig beplan vir die tydperk daarna: In die eerste plek sal die huidige Volksraad se mandaat afgehandel wees; en sal ‘n nuwe Volksraad met ‘n nuwe mandaat verkies moet word, lui die VVK se oproep.

Volksgenote word aangemoedig om dit hul prioriteit te maak om by een van die Terugvoer- en Beplanningsessies uit te kom.

Die eerste byeenkoms word gehou in die kerksaal van APK Bainsvlei geleë te Topsy Smith straat 6, Langenhovenpark, Bloemfontein, op  Saterdag 28 Januarie 2017 om 10h00.

Die tweede sessie sal plaasvind in Pretoria op Saterdag, 4 Februarie 2017, maar nadere besonderhede oor dié byeenkoms sal later bekendgemaak word.

Mense wat wil bywoon, word versoek om nie later nie as Woensdag, 25 Januarie 2017 hulle aanwesigheid te bevestig by Chantal: tel. 079 740 7214 of [email protected] ter wille van logistieke reëlings.