‘n Vaste Verwagting


Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat … sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? … Maar die dag van die Here sal kom … Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ’n nuwe aarde waarin geregtigheid sal woon (2 Petr. 3:3, 4, 10, 13).

Dit is al erg genoeg as jy soms jou oomblikke van twyfel het, maar dit word ’n krisis as daar dan nog mense is wat allerhande twyfelgedagtes saai en jou ontstel met vrae waarvan jy nie die antwoorde ken nie. Die probleem word nog groter gemaak deurdat die mense wat hulle ongeloof uitbasuin, ruim geleentheid gebied word om dit in die pers uit te blaker. Dit is maar alles deel van die duiwel se nimmereindigende aanslag teen die kinders van die Here. Jy mag nooit twyfel aan die beloftes van die Here nie. Hy het deur die eeue onteenseglike bewyse gelewer dat Hy sy beloftes hou. Jesus Christus se koms en verlossing is daarvan die duidelikste. As Hy dus ’n wederkoms belowe en ’n nuwe hemel en aarde, kan jy maar vir seker weet: Hy sal dit doen! En so ook al die ander beloftes waarvan daar honderde in die Woord van die Here is: Hy sal elkeen gestand doen. Bid dat die Here jou twyfel vervang met ’n onwrikbare geloof in sy beloftes. Hy sal dit doen deur sy Heilige Gees. En ontspan dan in die rustigheid van ’n vaste vertroue in Hom.

Hoe smag ek nie daarna om vir altyd van alle twyfel bevry te word nie, Here. Dankie dat u Seun, Jesus Christus, ook hierdie aanslag van die duiwel oorwin het aan die kruis. Amen.