EFF beset grond in Witrivier

Gemoedere het hoog geloop in Witrivier toe ‘n plaaslike EFF-leier, ene Colin Sedibe, ‘n oproep tot die plaaslike gemeenskap gerig het om hulle gereedskap te bring sodat hulle ‘n gratis stuk grond kan kry en afmerk.

Die oproep tot grondbesetting was vir die naweek beplan en inderdaad het ‘n aantal opgedaag om die grond te beset.

Sedibe het die oproep op die sosiale media gedoen, en die plaaslike polisie het deeglik daarvan kennis geneem, sonder om te veel aandag daaraan te gee.

Sedibe is skynbaar ‘n werknemer van die Mpumalanga provinsiale owerheid, en dus ‘n staatsamptenaar. Inwoners van Witrivier eis dat hy onmiddellik ontslaan word en dat hy strafregtelik aangekla word omdat hy mense aanstig om ‘n misdryf te pleeg, wat op sigself ook ‘n misdryf is.

Foto: Colin Sedibe, opstoker van die EFF