Vereistes vir sukses?

suksesDaar word dikwels gereken dat ʼn hoë intelligensie ʼn voorvereiste is vir sukses. Deur op verskeie suksesvolle persone in die wêreld se persoonlikhede in te gaan is daar vasgestel dat ʼn hoë IK nie die belangrikste bydraer is nie. Alhoewel dit mag help om redelik intelligent te wees, is daar verskeie ander faktore wat ondersteunend is tot sukses. Eienskappe soos deursettingsvermoë, selfdissipline, innoverende denke, die vermoë om met ander persone saam te werk, lewenstevredenheid en ander goeie lewensgewoontes lewer tesame ʼn bydrae tot sukses.

Dit help om intelligent te wees, veral waar ingewikkelde probleme te bowe gekom moet word, maar intelligensie alleen is nie voldoende nie. Dit verklaar dan ook waarom daar dikwels geniale persone in ʼn wetenskaplike- of navorsingsposisie sit maar nie tot op bestuursvlak kan vorder nie. Daar is dan ook in meer onlangse tye met die begrip emosionele intelligensie na vore gekom.

Volgens die ekonoom, James Heckman, is die belangrikheid van hoë intelligensie ʼn veel laer bydraende faktor tot sukses as wat algemeen aanvaar word en is die ander bykomende persoonlikheidseienskappe deurslaggewend. Deskundiges het ook vasgestel dat persone se rypheid tot sukses op verskillende tye in hulle lewens bereik word. Daar is nogtans vroeë aanduidings in ʼn kind se lewe of hy die vermoë het om sukses te behaal; sommige van die eienskappe kan aangeleer word, terwyl ander deel van die persoon se karaktereienskappe vorm.