Verdere ruolieprysstygings kom!

ru-olie-vateDie oliekartel, Opul, het ʼn verdere strategiese deurbraak gemaak deurdat elf nie-Opul lande ingewillig het om hulle ruolie produksie met 558 000 vate per dag te verminder. Saam met Opul se dertien lede is daar nou 24 lede wat deelneem.

Die nie-lede wat by Opul ingeval het se grootste inkortings in daaglikse produksie kom van Rusland met 300 000 vate, Meksiko met 100 000 en Oman met 40 000.

Oliepryse het reeds oor die naweek verder begin styg en Maandag op meer as $57 per vat verhandel; dit was op ʼn stadium in November nog op $45 per vat. Daar is onsekerheid of die deelnemers bereid sal wees om enduit met hulle inkortings aan te hou.

Die stygende oliepryse skep nuwe geleenthede aan die motorbedryf en individuele energieverbruikers om na alternatiewe kragbronne oor te skakel.