Teringkliniek “siek”

Die bestuur van die Limpopo teringkliniek is bykans so siek soos hul pasiënte, reken  gesondheidsminister Aaron Motsoaledi.

Die eenheid word klaarblyklik vanaf Warmbad hospitaal bestuur aangesien die bestuur nie by die kliniek is nie. Oneffektiewe bestuur lei tot dienste wat nie gelewer kan word nie.

Die hospitaal of kliniek is geleë in Nylstroom en is een van nege teringhospitale in die land wat in 2009 begin is.  Klagtes dat mediese voorraad tweedegraads is, insluitend mediese handskoene, word deur Motsoaledi ontken maar personeel werk ook dikwels sonder mediese maskers en word dus blootgestel aan infeksies.

Die minister sê:  “Bestuur werk nie, veral nie in die Waterberge nie”.

Hierdie stelling blyk egter waar te wees van bykans elke staatsdepartement van onderwys tot by Korrektiewe Dienste, hospitale en selfs die parlement.

Werksetiek is ‘n skaars beginsel in Afrika en dissipline nog skaarser. So druip leerlinge, pasiënte sterf, gevangenes ontsnap en die kaders word ryker by die dag.

Foto: Die teringhospitaal se slegte toestandteringhospitaal