Op die volksakker – Terugblik op 2016 verduister die land se toekoms

Volksakker2016 het stormagtig begin met wraaksugtige aanvalle op twee blankes se gewaande “rassistiese” uitsprake. Wedywering tussen lede van die publiek en politici om Penny Sparrow en Chris Hart te veroordeel, verkleineer en viktimiseer het die sosiale media vir weke en maande oorheers.

2016 loop ten einde met ´n soortgelyke storm rondom twee jongmanne wat – in ´n tydwrig wat die owerheid misdadigers beskerm en (oorwegend blanke) landsburgers letterlik vir die wolwe gooi – selfs uit breë volkskring buite konteks veroordeel word vir hul afskrik-optrede.

Die brug tussen hierdie begin- en eindpunte vind ons in Stalinistiese wetgewing wat vrye denke en vrye menings kriminaliseer indien dit deur blankes gehuldig word, wat teen die agtergrond van ´n getransformeerde regbank weinig goed voorspel vir die Afrikaner – minstens ons wat nog erns maak met ons beginsels.

Weer eens is die kern van die saak nie of ons saamstem met uitgesproke menings, of enige gedrag goed- of afkeur nie.

Die kern van die saak is die ideologiese onderdrukking van enige feit of mening wat indruis teen óf die liberaal-humanistiese siening van die samelewing, óf die indruk skep van teenstand teen die magsgreep van die Stalinistiese ANC-regime.

Geen afwykende standpunt, feitelik of andersins, word geduld nie. Geen sweem van regverdige regspraak is moontlik vir enige blanke in die nuwe SA nie. Selfs waar geregshowe nog reg en billikheid handhaaf, word dit bloot van die tafel gevee deur kwasi-juridiese liggame soos die Gelykheidshof of Menseregte Kommissie.

En wanneer selfs daardie liggame deur ´n oorwig van feite noodgedwonge billike uitsprake móét lewer, word die blanke respondent doodgewoon in die media verguis.

Dit staan in skrille kontras met naakte haatspraak, doodsdreigemente, barbaarse verwoesting van ons erfenis en kampusse – alle gevalle waar die aanstigters swart is.  Selfs rassistiese onderwyspraktyke word oor die hoof gesien waar die skuldige onderwyser of ouer swart is, maar skole met reëls vir netheid en higiëne, met beheerliggame wat goeie orde en redelike standaarde voorstaan, word as “rassisties” bestempel.

Onlangs het liberale meningsvormers selfs openlik die herinstel van die doodstraf begin debatteer.  Besef mense wat dit kan beteken vir minderhede waar die regbank in groot mate reeds polities gedienstig is?

Mees onrusbarend van alles is dat hoofstroom meningsvormers hierdie gebeure as “irrasioneel” inkleur en as blote afwyking van die “waardes” van die Mandela-era voorhou – omstandighede sal dan kwansuis verbeter in die land en burgery terugkeer na die “waardes” van die Mandela-era!

Sodoende word ons mense opnuut aan die slaap gesus.

Die huidige scenario wat onder die Zuma-leierskap ontplooi is juis nie ´n afwyking nie, maar die noodwendige volvoering van die ware Mandela “waardestelsel”.  As geharde kommunis was sy doelwit in die “vryheidstryd” altyd om absolute mag in te palm.

Deur die eeue was dit altyd só dat absolute mag lei tot absolute korrupsie en uiteindelik bandelose tirannie.  Daar is honderde miljoene voorbeelde te vind uit die nalatenskap van ANC-rolmodelle in Sowjet Rusland en Rooi Sjina, talle miljoene op hierdie kontinent deur die eeue.

Die verdere probleem is dat binne die konteks van Ubuntu en kultus-beskouings van Afrika, is dit noodsaaklik om iets of iemand buite die ‘self’ te hê as teiken van onderdrukking, blaam en uitbuiting.

Al wat die nuwe wetgewing beoog is om die grondwetlik-toelaatbare weg van uitsondering te volg, ten einde daardie iets of iemand daar te stel, in die vorm van die blanke in die algemeen, die Afrikaner in besonder.

Mense maak al te maklik die Zuma-mantra “legacy of apartheid” af as politiekery.

In lig van die (wan)beginsel in die SA Grondwet dat diskriminasie toelaatbaar is om “ongelykhede reg te stel” is dit tyd dat mense vir hulself begin dink:

Wat in 2016 boetes en werkverlies was vir Penny Sparrow en Chris Hart, kan in komende jare die doodstraf word vir enige een wat dit waag om ´n objektiewe mening uit te spreek.