Gesondheidsorg in vaarwater

gesondheidsorgMediese dokters in die openbare sektor kan ‘n 30% afwaartse aanpassing in hul salaris verwag as die Departement van Gesondheid se oortyd beleid in werking gestel word.

Die beleidsdokument wat deur Aaron Motsoaledi, die verantwoordelike minister, onderteken is, bepaal dat dokters nie meer oortyd mag eis vir werk gelewer nie.  Dit raak veral spesialiste wat toesig hou oor junior dokters en waar die werk geskied vanaf die spesialis se huis.

Medici meld dat dit ‘n inbraak maak op dokters se regte en kan lei tot ‘n massa uittog na die privaatsektor of selfs na die buiteland.

Dit blyk nog ‘n geval te wees waar beleidmakers nie die vaagste benul het van wat op grondvlak aangaan nie.