Afrikaanse Uitdrukkings

spreekwoordDaar is talle pragtige Afrikaanse uitdrukkings wat uiting gee aan begrippe wat andersins in ‘n lang verhaaltrant beskryf moet word om die werklike agtergrond en bedoeling te verduidelik. Let op na sommige van die uitdrukkings hieronder en kyk hoe verwarrend dit sal wees as dit woord vir woord in Engels vertaal moet word.

Met apostelperde reis.

Iets op die breedte van ‘n haar weet.

Die beste boer woon in die stad.

Agter die kap van die byl kom.

Sy hakskene word rooi.

Jou kastaiings sal braai.

‘n Veeg uit die pan gee.

Munt slaan uit.

Dit gaan klopdisselboom.

Broodnodig wees.

Terwyl ons Engels ken, sal die uitdrukkings hierbo nie veel probleme gee nie, maar probeer die Afrikaans regstreeks vertaal soos ‘n persoon sal doen as hy die begrippe volgens die Afrikaanse woorde moet verstaan.

Munt slaan uit = Hit coin out

Klopdisselboom = Knock/beat draught-pole

Broodnodig wees = Necessary for bread

Daar is meer en beter volkseie uitdrukkings wat ‘n groter verskil in betekenis meebring, maar dit word vir latere gebruik gebêre.

Toe kykkassie-uitsendings sedert 1976 deur die SAUK ‘n aanvang geneem is, was die beeldsendtyd gelykop tussen Afrikaans en Engels verdeel. Later is, heeltemal tereg, voorsiening gemaak vir ander tale wat in Suid-Afrika gepraat word. Ons mense glo in billikheid en regverdigheid.

Maar wat het intussen geword van die gelykopverdeling tussen Afrikaans en Engels?  Die SAUK het stil-stil hulle belofte verbreek en nou word Afrikaans lelik afgeskeep. Selfs waar sogenaamde Afrikaanse programme nog aangebied word, is dit so deurspek van Engels dat ons dit nie kan erken of herken nie. Dit is werklik boereverneukery.