Geloftefeeste deur die land

Krugersdorp: Paardekraal monument
06:00  Ds. Johan van Wyk
08:45  Vlaghysing
Voorlees van die 1880 Gelofte
Samesang
09:00  Feesrede Dr. Christo Pretorius
Voorlees van die 1838 Gelofte
11:00  Geloftediens Ds. Hansie Janse van Vuuren

 

Klerksdorp

Hervormde Kerk Morestêr,

09h00

Prediker: Prof HG vd Westhuizen

Navrae: Frik Scheepers, Tel. 082 570 3726

 

Brandhoek Geloftefees

(Tussen Bothaville en Leeudoringstad)

09:00

Prediker:  Ds Olaf van Rooyen (APK)

Spreker:  Mnr. Pieter Aucamp

Navrae: Ria Fouche, Tel.082 882 0539

 

Nylstroom: Doornfontein

(21 km op Vaalwaterpad)

15 Desember

15:00 Vlaghysing

Boeresport

Braai rondom vuur, pap en sous en roosterkoek voorsien

Aandgodsdiens

Verskeidenheidskonsert

16 Desember

08:00  Vroeë oggenddiens

09:00  Vlaghysing

Aflê van Gelofte

Erediens: ds. Viviers

Teepouse

Finansiële verslag en Bestuursverkiesing

Feesrede: Andries Breytenbach

Navrae:          Mnr. Pieter Prinsloo, 076 395 5253

 

 

Warmbad: Mabula Boeresaal

(30 km buite Warmbad op Thabazimbi-pad)

09:00  Verwelkoming

09:05  Lees van die Gelofte

09:10  Erediens: Ds. Pieter Malan

10:00  Feesrede: Mnr. Henk van de Graaf

Bedankings: J Swanepoel

Gesamentlike middagete: Bring kouevleis en slaai vir die gesin, asook eie eetgerei en drinkgoed.

Navrae:          Johan Swanepoel 082 897 7984

                     Corrie Nelson 082 824 7321

 

 

Bokkraal Feesterrein

09:30  Verwelkoming, Mnr Evert du Preez
10:00  Geloftediens, Ds C Meiring
Teepouse – Bring eie verversings saam
11:45  Geloftefeesrede, Mnr Louis van der Schyff
Navrae:          Evert du Preez (Voorsitter) – 083 635 6528 / 014 543 9010
Rupert Richter (Sekretaris) – 083 218 9779

Bloemfontein: Dankbaar Geloftefees
9 tot 16 Desember 2016
by die Bron van Herinnering en
die Nasionale Vrouemonument
Aandgodsdiens/Bidure:
Vrydag, 9 Desember 2016 tot Donderdag, 15 Desember 2016

Vrydag, 16 Desember 2016:
09:00  By die Vrouemonument
(Alternatief APK Moedergemeente, maar ons ontmoet
mekaar by die hek van die Vrouemonument)
Navrae:          Ds. Lewis Strauss 076 061 0129 [email protected]
Ds. Henri Scherman 071 906 2066 [email protected]
Oudl. Hugo Hayes 076 817 6269 [email protected]
Sr. Tharina Landman 084 597 2274 [email protected]

Oudtshoorn:
Oude Muragie (Tussen Oudtshoorn en De Rust)
11:00  Erediens: Ds G Janse van Rensburg van die EG Kerk
Feesrede: Mnr Kobie van der Hoven
Navrae:          Nic of Anna Herbst (023) 541-1934

Strand:
Gereformeerde Kerk, Altenastraat, Strand
09:00  Erediens, Ds Dinant Zwemstra
Navrae:          Willem Reyneke 083 375 7701
(Alle Afrikaners en veral vakansiegangers is hartlik welkom)

Heidelberg
Kafferskraal Geloftefees
10.15: Geloftediens, Ds Zet Robbertse – Hervormde Gemeente Heidelberg
Spreker: Ds Johan Mouton Geloofsbond van Hervormde Gemeente Heidelberg

Kloof Geloftefees
AP Kerk Wonderboom
H/v Daan de Wet Nelrylaan en Sewende Laan, Pretoria-Noord
09:00  Erediens, Ds Jan Viljoen
10:30  Gelofterede, Mnr Fritz van Graan
Navrae:          Hermanus van der Schyff 082 920 3764

Rietkuil
Olifantsrivier-Oos Geloftefees
Donderdag, 15 Desember 2016
16:00  Jaarvergadering
17:00  Braaivleis (braaipakke te koop, pap en sous sal voorsien word)

Vrydag, 16 Desember 2016
09:45  Aankoms en perdekommando
10:10  Erediens, Prof Danny Nel
11:00  Feesrede, Ds Willem van Schalkwyk
12:00  Gratis middagete
Bring asseblief eie stoele en eetgerei saam
Navrae:          Neels Kruger 072 342 4589
Kobus Venter 082 909 9460
Christo Nel 072 199 1987

Volksrust: Majuba Geloftefees
Majuba Feesterrein
09:30  Vlaghysing
10:00  Erediens, Ds Nico Coetzee
11:45  Geleentheidspreker: Mnr. Meinhard Peters
13:00  Middagete (braaivleis)
Navrae:          Paul Buitendag 082 853 8900

Upington
Volle Evangeliese Kerksaal (VEK)
3de Laan, oorkant Duineveld Suid
09:30  Geloftediens, Ds Jannie Bisschoff
Feesrede, Mnr Louis Bothma
Familie-piekniek na die diens en feesrede.
Bring u eie piekniekmandjie.
Navrae:          083 655 2083 / 082 377 3911
Op versoek van VEK, geen drank op die perseel nie.

Potchefstroom
Roepersfontein
Begin 08:00
Navrae:          Tannie Fransie Nel 018 297 6750
Piet Smits 072 203 1935gelofte-standbeeld