Ware Vriend

Uit-die-Woord-112Vertrou geen metgesel nie, maak op geen vriend staat nie … die man se vyande is sy huisgenote! Maar ek sal uitsien na die HERE, ek wil wag op die God van my heil … (Miga 7:5, 6, 7).

Ken jy die eensaamheid waarvan Miga hier praat? Dat sy volk so beïnvloed geraak het deur die heidene, dat niemand mekaar meer kan vertrou nie. Almal bedrieg en verraai mekaar. Oneerlikheid en onbetroubaarheid soos in ’n heidense samelewing het hom van alle vriende en vertrouelinge ontneem: selfs sy vrou en kinders! Wanneer iemand so verstoot word deur almal, voel dit vir jou of jy heeltemal alleen is op die wêreld, nie waar nie? Jy voel lus om iewers waar niemand jou sien nie, te gaan sit en huil. Dalk sal dit ’n bietjie help, maar dit gaan nie daardie groot verlatenheid wat oor jou hang soos ’n donderwolk laat weggaan nie. Is dit nie absolute genade om soos Miga in sulke tye te kan weet dat daar Iemand is wat jou nooit sal verraai of in die steek laat nie? Iemand wat jou so liefhet en so oor jou begaan is, dat Hy sy Seun gestuur het om vir jou aan ’n kruis te sterf! Gaan huil eerder op sy skouer. Stort jou hart by Hom uit. Voel hoedat Hy, jou enigste ware Vriend, sy arms om jou plaas en jou versterk met krag om voort te gaan. Solank jy Hom jou Vriend en Vertroueling maak, sal jy nooit hierdie gevoel van verlatenheid en eensaamheid beleef nie.

Liefdevolle Vader, dankie dat ek altyd op U kan vertrou omdat U werklik omgee vir my en vir my sorg. Amen.