EU gekant teen Turkse lidmaatskap

Die Europese Parlement het ten gunste van ’n resolusie gestem wat bepaal dat gesprekke met Turkye oor moontlike lidmaatskap gestaak word.

Die teenkanting teen Turkse lidmaatskap van die Europese Unie (EU) spruit voort uit dié land se neerhalende opmerkings van opposisiepartye in sy land, en die inperking van media vryheid wat toegepas is.

Sedert die mislukte staatsgreep in Turkye, het die land se president met ongevoelige optrede teenoor moontlike verdagte landsburgers openbaar.

 Behalwe vir die derduisende onskuldige mense wat in hegtenis geneem is, het hy ook duisende mense ontslaan uit hulle werk, afgesien daarvan dat die meerderheid onskuldig is en geensins met die staatsgreep gemoeid was nie.

Die Europese Parlement het met 479 ten gunste van die resolusie gestem, teenoor 37 wat teen die voorstel was, en 107 het buite stemming gebly.

Ingevolge die besluit sal die gesprekke met Turkye oor moontlike lidmaatskap nou vir ’n lang tyd van die baan wees.

Die president van Turkye, Recep Tayyip Erdogan, het die besluit bejammer, en linkse organisasies het selfs beswaar gemaak teen die besluit omdat dit ’n skending van menseregte sou wees.

Later het President Erdogan gedreig dat Turkye sy grense sal oopstel sodat immigrante vrylik kan uitbeweeg na ander lande in Europa.