Daily Archives: November 5, 2016

NG Kerk roep buitengewone Sinode byeen

Die moderamen van die NG Kerk het ‘n buitengewone sinode byeen geroep vanaf 7 tot 10 November 2016 om die besluit oor selfdegeslag verhoudings weer indringend te bespreek. Geleentheid sal…

Please disable your adblocker or whitelist this site!