Op die volksakker – Sommige meer gelyk as ander

VolksakkerDit is nie vreemd dat die ANC die regbank misbruik – of eerder dat die regbank en vervolgingsgesag toelaat dat die ANC hulle misbruik – in politieke binnegevegte nie.

Maar nou is dit formeel aangekondig: die wetgewende gesag gaan aangewend word om vrye denke en redelike opinies aan bande te lê.

Ongeag wat die amptelike “wit-was” verklaring sê, is die ANC se enigste doel met sogenaamde haatspraak-wetgewing om blanke denke, besware teen barbarisme en onopgevoede gedrag, verweer teen neo-rassistiese vergrype en selfs die huldiging van Christelik-nasionale norme en ideale deur kriminalisering aan bande te lê.

Maar selfs hierdie teruggryp na wat George Orwell satiries omskryf het in die tydlose Animal Farm, was ons te wagte.

Ons het reeds vroeër in hierdie rubriek die waarskuwing gerig dat sodanige wetgewing bloot blankes gaan onderdruk, uiteindelik blank-wees wil kriminaliseer.

Maar vandag is daar ´n opvallend vreemde, dog die verwagte, stilte en weinig nuusdekking aan ´n voorval van neo-rassistiese haatspraak.

In Pietersburg, na berig word by ´n Curro skool, is ´n onderwyser geskors, hangende ondersoek na “rassistiese uitlatings” in die sosiale media.

Geen optog en strafregtelike aanklag deur die DA nie?

Geen oorreaksie en moralistiese teregwysing deur politieke partye van regoor die spektrum nie?

Geen optogte en oproepe ter wille van die benadeeldes nie?

Die werkgewer doen kwansuis ondersoek – geen summiere of ongegronde sanksie teen die werknemer nie?

Maar ek versuim om die volle prentjie te skets:

DIE BEWEERDE OPMERKING/S WAS BLOOT TEEN BLANKES GEMIK, DEUR ´N SWART ONDERWYSER.

Dit is daarom natuurlik billik dat niemand sal reageer voordat deeglik ondersoek ingestel is nie – reg?

Ek vermoed, dat sou hierdie neo-rassis ´n aangeplakte, halfhartige verskoning vir sy haat opper, sal alles vergewe word – ons is mos deel van ´n “verdraagsame” samelewing.

Of miskien gaan iemand die juweeltjie opdiep dat hy voorheen-benadeeld, voorheen-getraumatiseerd is, en daarom moet blankes eintlik begrip hê as iemand homself meer kras as wat verwag kan word uitdruk?  Eintlik moet blankes om verskoning vra vir apartheid, wat aanleiding gegee het tot neo-rassistiese haat?

Is hierdie stellings vergesog?  Besluit maar self.

Hierdie voorval is egter ´n sprekende bewys van die nuwe SA se dubbel standaarde – van politici, gemeenskapsleiers, en elke ander reënboog-aanhanger.

Merk gerus hierdie week op u kalenders – hierdie week het die eerste wet van die ANC se anti-Afrikaner, Neurenberg-tipe wetsontwerpe die lig gesien, en sien ons sommer met die intrapslag hoe die standaard toegepas gaan word.